Haagse Hofkaarten

Maior Arcana 
Hagae Comitis 
Reginae Spinarosae  
(van het -diep in het lover achter ‘hagen’ verborgen- 
hof van de ‘graven’ van ‘Holland’, d.w.z.
‘Ten Bosch’ der ‘Heilige Koningin van het Woud’ c.q.
‘The Lady of the Wood’    
 ‘L’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Épine de La Haie / A.M.O.R.E.’

22 kaarten voor 22 ‘archetypen’ voor de diverse mogelijke algemeen-menselijke drijfveren èn hun resp. tegenkrachten in de dienovereenkomstige ‘fasen’ van ‘het leven’

Mystieke Hofstad

's-Gravenhage, oftewel Den Haag wordt ook wel Hofstad genoemd (zie ook de benaming 'Haagse Hofkaarten').

In de late negentiende eeuw was er veel belangstelling voor mystieke zaken in Den Haag. Het was de tijdsgeest van de industrialisering, het positivisme  en de technologische vooruitgang die maakte dat men op zoek ging naar het 'hogere'.

Tel daarbij op dat aan het einde van de negentiende eeuw veel gepensioneerde ambtenaren, generaals en gouverneurs uit Indië naar de steeds prominentere hoofdstad van Nederland trokken. De notabelen hadden in den vreemde de ‘goenagoena’ leren kennen – de geesteswereld van de Indonesische tropen, en zij stonden open voor allerlei oosterse magie en mystiek.

En zo geschiedde het in 1859 in Den Haag dat een paar oud-Indiëgangers ‘Oromase’ oprichtten, het eerste Nederlandse spiritistische genootschap. Generaals, artsen en ministers kwamen bij elkaar om contact te leggen met de geesteswereld, of, in hun eigen woorden: ‘ter ‘vermeerdering van kennis der zoogenoemde onweegbare stoffen’.

Het is interessant dat het epicentrum van die Haagse spiritualiteit te lokaliseren viel (en valt!) rondom Zorgvliet en het huidige Vredespaleis. Was dat toeval? Rudolf Steiner, de Oostenrijkse oprichter van de Antroposofische beweging, meende dat precies op die plek in de achttiende eeuw de Graaf van Saint Germain had gelogeerd, en daar een visioen had gehad over de meest mystieke plaats ter wereld. Omdat Steiner in de Franse graaf een reïncarnatie zag van de legendarische vroegmoderne mysticus Christian Rosenkreuz, wilde hij precies in dát deel van Den Haag verblijven. Ook nu nog bevinden de meeste esoterische gebouwen en occulte organisaties zich hier, in een straal van een kilometer om het Vredespaleis (Bron: Guido van Hengel, DEN HAAG, EN WAT ER SCHUIL GAAT (OVER DE MYSTIEKE KERN VAN DE HOFSTAD)